Most popular websites in category Governments on Norway

Find the best Governments websites in Norway with this comprehensive list.
Top 10 websites on category Governments : 1 place - nav.no, 2 place - vegvesen.no, 3 place - posten.no, 4 place - skatteetaten.no, 5 place - ung.no, 6 place - lovdata.no, 7 place - politiet.no, 8 place - udi.no, 9 place - idporten.no, 10 place - hoyre.no,
Some highlighted popular keywords: sök, til, nyheter, norway, norge, norsk, shopping, aviser, mer, med, kontakt, som, oslo, det, fra, jobb, oss, har, avis, nyttig, aviser nyheter, community, finn, skole, šport, games, bank, partier, video, online, travel, kjøp, science, sign, web, jobs, medier, politikk, bokmerkerad, utdanning, avi, norske aviser
# domain
nav.no
forside privatperson - nav.no
5517346
forside privatperson
vegvesen.no
vei, trafikk, kjøretøy og førerkort | statens vegvesen
4737134
vei- og trafikkinformasjon for hele norge. informasjon og tjenester for kjøretøy og førerkort. utbygging og vedlikehold av riks- og europaveier.
posten.no
posten: post- og frakttjenester i norge og utlandet
4567655
velkommen, her kan du finne priser, kjøpe frakt, spore pakker, melde flytting, finne adresser eller nærmeste post i butikk og mye mer. ingen kjenner norge bedre.
skatteetaten.no
person - skatteetaten
2595575
ung.no
ung.no — offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom
1372124
ung.no er et nettsted med offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. målgruppen er dere mellom 13 og 20 år.
lovdata.no
forsiden - lovdata
1007230
offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer.
politiet.no
startside – politiet.no
679229
på politiet.no finner du tjenester, åpningstider, kontakt og informasjon.
udi.no
innvandring til norge - udi
992187
udi har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.
idporten.no
digdir
530169
digitaliseringsdirektoratet skal bidra til en mer effektiv, brukerorientert og samordnet offentlig sektor med økt deltakelse, verdiskapning og innovasjon.
hoyre.no
høyre - vi tror på norge
416540
høyre gjør norge klar for fremtiden, det er vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. vi tror på norge.
nve.no
nve - norges vassdrags- og energidirektorat
418464
nve forvalter landets vann- og energiressurser. vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.
helsedirektoratet.no
helsedirektoratet
402575
helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.
norges-bank.no
norges bank
443130
norges bank er sentralbanken i norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. banken forvalter også statens pensjonsfond utland. norges bank tilbyr ingen banktjenester til privatpersoner eller foretak.
banenor.no
banenor.no - bane nor
315557
bane nor er et statlig foretak med ansvar for den norske jernbaneinfrastrukturen.vi drifter, vedlikeholder og bygger jernbane over hele landet.
europa.eu
language selection | european union
46387654
arbeiderpartiet.no
arbeiderpartiet
272883
arbeiderpartiet står for frihet, likhet og solidaritet. les om arbeiderpartiets politikk og politikere.
toll.no
toll.no - tolletaten
399001
informasjon fra tolletaten om blant annet netthandel, kvoter og import og eksport av varer.
arbeidstilsynet.no
arbeidstilsynet
295641
arbeidstilsynet jobber med tilsyn og veiledning for et seriøst, inkluderende arbeidsliv og trygt, forsvarlig arbeidsmiljø.
dfs.no
det frivillige skyttervesen
216277
suomi.fi
etusivu - suomi.fi
12338505
suomi.fi – tietoa ja palveluja elämäsi tilanteisiin
gov.uk
welcome to gov.uk
138199361
gov.uk - the new place to find government services and information replacing directgov and business link - simpler, clearer, faster
postnl.nl
wij zijn postnl en we hebben iets voor je | postnl
19102186
jouw postzaken regel je snel en eenvoudig online. vind alle informatie over pakketten, tarieven, postcodes en actuele aanbiedingen van postnl. ook zakelijk.
understandingwar.org
institute for the study of war
8883961
service.gov.uk
welcome to gov.uk
146926331
gov.uk - the new place to find government services and information replacing directgov and business link - simpler, clearer, faster
gov.pl
gov.pl
15373753
gov.pl
poczta-polska.pl
poczta polska
6640370